Prace techniczne

2018:

 • Instalacja alarmów pożarowego i czadowego
 • Instalacja pompy zęzowej automatycznej (z pływakiem) podłączonej bezpośrednio do akumulatorów
 • Montaż lejzydżeków

2019:

 • Wymiana oświetlenia kabiny na LEDowe, instalacja zasilania (stabilizatora) do LEDów
 • Rozdzielenie przewodów w maszcie – światło motorowe, kotwiczne, i pokładowe można teraz włączać oddzielnie
 • Instalacja filtra wstępnego diesla z odstojnikiem (fachowiec)
 • Instalacja filtra wody chłodzącej (fachowiec)
 • Wymiana odstojnika wody w układzie wydechowym (fachowiec)
 • Zamiana toalety elektrycznej na toaletę z pompą ręczną
 • Wymiana rolera foka wraz ze sztywnym sztagiem (fachowiec)
 • Wymiana wszystkich przepustów i zaworów (fachowiec)
 • Instalacja odbiornika AIS